Football News

Football Poll

Do you agree with Ernie Merrick's decision to release Stein Huysegems and Leo Bertos?

Do you agree with Ernie Merrick's decision to release Stein Huysegems and Leo Bertos?

Vote

Player Profile

Name:
Joshua Risdon
Team:
Perth
Age:
21
Goals this season:
0